0%

Missie & visie

Flexibele jeugdhulp in de thuissituatie.

Direct contact

Missie

Wij willen het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat doen we door het gewone, zo optimaal mogelijke leven van een kind of jongere, te herstellen zonder dat uiteindelijk nog professionele hulp nodig is. Onze drijfveer is een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind. We activeren de eigen kracht en streven ernaar om zelfredzaamheid te vergroten. Dat doen we zoveel mogelijk ambulant, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.

Visie

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugdige en het gezin is betrokken. Eén ding beloven we: Samen helpt en werkt vanuit partnerschap. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. Vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen.

s a m e n

Heb jij een vraag aan één van onze collega’s?